Нумерація

Нумерацією називається друк змінних даних, а саме: друкування на окремих примірниках поліграфічної продукції присвоєних їм послідовно змінюємих номерів. Нумерація проводиться на готових бланках.

Нумерація полегшує систематизацію та пошук інформації, а в ряді випадків є обов’язковою, законодавчо встановленою процедурою. Для нумерації в друкарнях використовується пристрій, званий нумератором.

Для чого потрібна нумерація?

Для зручності користування, навігації по тексту, запам’ятовування – в ​​журналах та інших періодичних виданнях, каталогах, звітних документах.
Для захисту від фальсифікації – в лотерейних квитках і квитках на заходи, квитанціях, накладних, в голограмах (наприклад, за допомогою лазерного друку).
Для виконання вимог відповідних законодавчих актів – в касових книгах, рахунках-фактурах, гарантійних талонах, бланках суворої звітності.
Для обліку та контролю – в ряді бланків (у тому числі самокопіювальних), на етикетках, сертифікатах, шляхових листах.

Як це відбувається?

Готові видрукувані бланки (аркуші документа, наклейки, самоклеючі етикетки і пр.) пропускаються через нумератор. Нумератор
проставляє на кожній одиниці виробу відповідний йому номер відповідно до заданого алгоритму.

Найпоширеніший алгоритм – пряма наскрізна нумерація, де кожному наступному виробу присвоюється послідовно збільшуємий
номер. У цьому випадку першому листу відповідає номер N, подальшому N +1 і т.д. Іноді виникає потреба у зворотній нумерації,
а також нумерації з заданим кроком. Крім того, можливо присвоювання одному екземпляру кількох номерів, якщо потрібно
дві або більше нумерації документа.